30 Yılı Geçkin Tecrübe – Boşanma Avukatı Aydın Aydar

0
158

Boşanma davaları, medeni hukukun bir alt dalı olan, aile hukukuna girmektedir. Boşanma davaları sonunda, boşanan eşlerden, ihtiyaç sahibi çocuğa ya da eşe yardımda bulunmak maksadıyla yapılan ödemelerdir. Boşanma davalarında 3 adet nafaka türü görülmektedir:

Nafaka Türleri

Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası olarak belirtilebilir. Nafaka ödeyecek kişi, her ay düzenli olarak nafaka miktarını banka hesabına ya da elden ödüyorsa, nafakanın tahsil işleminde sıkıntı yaşanmaz. İcra yolu da doğal olarak kapalı olacaktır. Bazı zamanlarda eşler, bu nafaka yükümlülüklerini yerine getirmezler, ortaya nafakanın nasıl tahsil edileceğine dair bir sorun çıkar. Bununla karşılaşıldığında, icra yoluyla nafaka tahsili söz konusu olmaktadır.

İcra yoluyla nafaka takibi yapılmak istendiğinde, nafaka talep ederken icra takibinin tercih edilmesinin amacı, yapılan nafaka ödemelerinin, düzenli olup olmadığıdır. Aynı zamanda nafaka ödenmemesi durumunda, borçluya yaptırım uygulanması, nafakanın ödenmesi anlamına gelebilmektedir.

Tedbir nafakaları boşanma davası sırasında aya da dava öncesinde ihtiyaç sahibi görünen eşe ya da çocuk yararına hükmedilebilen bir nafaka örneği ile karşımıza çıkmaktadır. Boşanma davası öncesi yada boşanma davası sırsında talep edilen nafakalar için bu davalarla yetili aile mahkemelerine yada bu mahkemelerin bulunmaması durumunda asliye hukuk mahkemelerine başvurulacaktır.

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Nafaka ödemekten kaçınan kişi için, icra makamlarınca yapılan düzenlemeler bulunmaktadır. Bu yüzden de boşanma avukatı bu süreçte faydalı olabilmektedir. Boşanma davası sonuçlandıktan sonra, nafaka hakkında ne j-karara varılışa, mahkemenin düzenlediği tensip zaptı ile hüküm kurulur, imzalı örneği icra müdürlüklerine sunulur.

Ortada kesinleşmiş bir ilam olmadığı için, ilamsız takip yolu seçilmektedir. Burada yer alan tedbir nafakası, ihtiyati tedbir niteliğindedir, boşanma kararı kesinleştiği zaman, bu nafaka hükmünü kaybeder.

Yoksulluk nafakası ve iştirak nafakasında, icra işlemleri takibi yapılırken, yoksulluk nafakası olarak adlandırılan nafakanın, boşanma sonunda yoksul duruma düşeceğini ispatlayan eşler lehine verilir. Tek önemli koşul, yoksul duruma düşecek olan eş, diğer eşten daha az kusurlu olmalıdır. İstanbul boşanma avukatı yardımıyla alınabilecek iştirak nafakasında, çocuk velayetine sahip olan eşe ödenen nafaka türüdür. Nafakanın genel olarak sahibi çocuk olmaktadır, velayeti alan tarafa nafaka ödenmesidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here