Gündem

İlgezdi: “Bu düzenleme, sağlıkta çöküşün resmidir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesinin görüşüldüğü Sağlık Komisyonu’nda düzenlemenin eksikliklerini dile getirdi. Aile Hekimliği Sistemi’nin aksaklıklarına, düzenlemenin emeklilikle ilgili maddesinin geniş kapsamlı olmamasına, sağlık çalışanları arasında sözleşmeli statünün kaldırılmamasına ve sağlıkçıların temel ücretlerinde iyileştirme yapılmamasına değinen Akkuş İlgezdi, “Malzeme olmadığı için ameliyathanelerin kapatıldığı, insanların en erken 15 güne randevu aldığı, güç bela aldığı randevuya gitmek için de 142 kilometre kat etmek zorunda olduğu, örneğin Silivri’den Şile’ye gittikleri bir sürece evrildiği, hasta ile hekimin bu kadar karşı karşıya geldiği bir sistemde bu düzenleme çok yetersiz” dedi.

AKP’nin 1 Aralık 2021’de torba yasaya eklediği 6 maddelik düzenleme ile sağlık çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme öngörülmüştü. “Daha kapsamlısını yaparız” diyerek geri çekilen 6 madde, 7 ay sonra kapsamı genişletilmeksizin aynı yetersizlikle Sağlık Komisyonunda tekrar görüşüldü. Komisyona katılan ve söz alan CHP’nin Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 14 maddelik düzenlemeye ilişkin şunları söyledi:

BU SİSTEM AİLE HEKİMLİĞİ DEĞİL BİREY HEKİMLİĞİ

“Aile bireyleri istedikleri hekimlere kayıtlarını yaptırabilmektedirler. Bu nedenle de bir ailede aile nüfusu kadar aile hekimi sayısı olabiliyor. Dolayısıyla, bu sistem doğru bir aile hekimliği sistemi değil birey hekimliği sistemidir. Bu hâliyle aile hekimliği sistemi, hizmette sürekliliğin sağlanmasını mümkün kılmayan bir sistemdir. Aile hekiminin listelerinde kayıtlı bulunan kişi sayısı da çok fazla. Türkiye’de aile hekimine kayıtlı ortalama kişi sayısı üç 3.334. Bilimsel raporlara bakacak olursak bu rakamın 1.500’ü geçmemesi gerekiyor. Hükûmet on yıl önce 2023 yılı aile hekimi başına nüfus hedefini 2 bin açıklamıştı; bu hedefi yıllar içinde düşürmek yerine 2.700’e kadar yükseltti. Aile hekimlerinin bu kadar yüksek sayıda insana, nitelikli birinci basamak sağlık hizmeti sunması olanaklı değildir. Aile hekimlerinin özlük haklarında gerileme olmaksızın aile hekimi başına düşen nüfus, ivedi olarak 2 bin kişiyle sınırlandırılmalıdır. Birinci basamakta görev yapmak, sağlık ekibinin tüm üyeleri için özendirilmeli, refah düzeyi de artırılmalıdır.”

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMINDAN VAZGEÇİLMELİ

Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndan vazgeçilmesi ve birinci basamak sağlık hizmetini desteklenmesi için hükümete çağrıda bulunan CHP’li Akkuş İlgezdi, “Kanun teklifinin genel gerekçesinde, Sağlıkta Dönüşüm Programı nedeniyle ülkemizde herkesin sağlık hakkına sahip olmadığının ve sosyal devlet anlayışının geçerli olmadığının, mevcut sistemde kaliteli hizmet sunulmadığının, uygulamada mağduriyetler ve sorunlar olduğunun bizzat iktidar vekilleri tarafından itiraf edilmiştir” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “İş barışını zaten yeterince bozdunuz. Bu düzenlemeler yalnızca bazı hekimlerin, sağlık çalışanlarının gelirlerinde geçici bir iyileşme yaratacak; oysa sağlık sisteminin kalıcı düzenlemelere ihtiyacı var. Bu düzenlemelerle sağlık çalışanlarının gelecek kaygılarını ortadan kaldırmayı bırakın, azaltmak bile mümkün değil.”

EMEKLİLİK MADDESİ, EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Komisyona gelen düzenlemenin emeklilikle ilgili maddelerinin yetersiz ve eksikliğine de dikkat çeken Akkuş İlgezdi, “Getirilen yasal düzenleme yalnızca hekim ve diş hekimi kadro ve pozisyonlarındaki emeklileri kapsamaktadır. Sağlık bir bütündür, yalnızca hekimlerin ve diş hekimlerinin kapsama alanına girmesi diğer sağlık çalışanlarının kapsam dışı bırakılması aslında eşitlik ilkesine de aykırıdır. Bu teklifte, emekli olduktan sonra özel sektörde çalışan hekimlerin ilave aylıklarının kesintisiyle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır” diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TEMEL ÜCRETLERİ NEDEN ARTTIRILMIYOR?

Sağlık çalışanlarının temel ücretlerine değil, süreklilik arz etmeyen ek ödemelerine bir iyileştirme öngören düzenlemenin 5. Maddesiyle ilgili de konuşan CHP’li Akkuş İlgezdi, “Kanun teklifinde, sağlık çalışanlarının ek ödeme tavan oranları artırılmaktadır fakat bir türlü temel ödemede artışı yapılmamaktadır. İyileştirme için yalnız ek ödemeyi esas almakta oysa sağlık çalışanlarının refah düzeyini artıracak olan temel yaklaşım temel ücretin artırılıyor olmasıdır. Temel ücretlerde yüksek bir artış sağlanmadıkça çalışanların gelirlerinde önemli bir artış sağlanmayacağı nettir. Sağlık Bakanına soruyoruz: Neden hekimlerin temel maaşlarında artış yapmaktan çekiniyorsunuz? Kamudaki hekimlerden daha kısa süre eğitim almış, daha az risk taşıyan mesleklerde çalışanlara yüksek maaş veren hükümetiniz neden sağlık çalışanlarını görmezden geliyor? Sağlık çalışanlarının temel ücretlerine yüksek bir artış yapmak yerine neden süreklilik göstermediği ve eşitsiz olduğu bilinen döner sermaye bütçesinden yapılan sabit ek ödemenin merkezî yönetim bütçesinden ödenmesini düzenlemeye çalışıyorsunuz? Adına performans dediğimiz hizmet başı ödeme yaklaşımını içeren ek ödeme sisteminden bir türlü vazgeçmiyorsunuz. Tıbbi işlemler karşısında yapılacak ek ödemeleri artırarak hekimlerin çoğunluğunun sorunlarını çözemezsiniz, hekimler arasındaki giderek derinleşen eşitsizlikleri ortadan kaldıramazsınız.”

SAĞLIKTA TAŞERON SİSTEMİ HALA DEVAM EDİYOR!

Kanun teklifinde “4924 sayılı Kanun’a tabi sözleşmeli sağlık personeli” kavramının benimsenerek sürdürüldüğüne dikkat çeken Akkuş İlgezdi, “Sağlık çalışanlarının değişik statülerde 4/B sözleşmeli, taşeron gibi istihdam edilmesi kanun teklifinin hangi meslek grubuna aylık ne kadarlık artış sağladığının anlaşılması belirsizleşiyor. Kamuda sağlık çalışanlarının istihdam biçimlerinin parçalanmasından, aynı görevi yapan sağlık çalışanları arasında gelir ve özlük hakları eşitsizlikleri yaratılmasından ivedi olarak vazgeçilmesi gerekmektedir” dedi.

Hibya Haber Ajansı

Başa dön tuşu
en iyi casino siteleri güvenilir bahis siteleri - Betkom - Tipobet Giriş Sahabet Sahabet
Konya Haber - Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 -