Korteks, kar dağıtacak

0
139

Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirketimiz 2020 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen konsolide finansal tablolara göre 237.712.000 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 317.406.802,53 TL net dönem karı elde etmiştir. Şirket esas sözleşmesi hükümleri, kar dağıtım politikası çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan 123.968.089,16 TL tutarında olağanüstü yedeklerdeki pandemi nedeniyle dağıtılamayan bakiye 2019 yılı karının 30.04.2021 tarihinde 237.712.000 TL tutarında 2020 yılı net dönem karının ise yasal kesintiler ayrıldıktan sonra 31.12.2021 tarihine kadar dağıtılmasına, dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde yönetim kuruluna yetki verilmesine, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşılması nedeniyle 2020 yılı karı üzerinden genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına karar verildi.”
 

Hibya Haber Ajansı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here