Pınar Su’da yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri

0
63

Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş’de yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 01.10.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-11383 sayılı yazısı ile şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 44.762.708,45 TL’den 50.000.000 TL (% 111,70) nakit sermaye artırımı yapılarak 94.762.708,45 TL’ye yükseltilmesine ilişkin izahnamenin onaylandığı şirketimize bildirilmiştir.
Pay sahiplerimizin ellerindeki payların %111,70’i oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 07.10.2021 ile 21.10.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1 payın nominal değeri 0,01 TL olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 TL’den satışa arz edilecektir. İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri nezdinde kayden izlenecektir. Payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar, hak kullanım sürecinin tamamlanması sonrasında MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.
Yeni pay alma hakkı kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt yoktur.”

Hibya Haber Ajansı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here