Şirket Haberleri

0
48

ARMDA – Şirketin Aruba Networks EMEA İş Ortakları Ödül Töreninde “CERTA Bölgesi Yılın Aruba Distribütörü” ödülünü almaya hak kazandığı açıklandı.

ALMAD –Şirketin 2018 yılında yapmış olduğu Varlık Satışı kapsamında oluşan ayrılma hakkı kullanım fiyatının 1,40 TL olduğu, ayrılma hakkı kullanım tarihlerinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından sonra belirleneceği açıklandı.

Şirketin 2018 yılında Özkar Global paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi kapsamında oluşan ayrılma hakkın kullanım fiyatının 0,97 TL olduğu, ayrılma hakkı kullanım tarihlerinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından sonra belirleneceği açıklandı.

AVOD – Çorum Boğazkale’de bulunan bakır madeninin satış ve ortaklık konularıyla ilgili Demir Export  ile imzalanan gizlilik sözleşmesinin sona erdirildiği, Esan Eczacıbaşı Endüstriyel ile Gizlilik Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

BAYRK – 1,27 milyon dolar tutarında makine alımı için sipariş verilmesi kapsamında, %60 oranında teslimatların tamamlandığı açıklandı.

DARDL – Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören şirket paylarının Yıldız Pazar’da işlem görebilmesi için Borsa’ya Pazar Değişikliği Müracaatı yapıldığı açıklandı.

DENGE – Fer Yapı’nın en az %50 payının DENGE’ye devri konusunda, Şirket ile Fer Yapı arasında görüşmelere başlandığı ve ilgili gizlilik anlaşması imzalandığı açıklandı.

ETILR – Sermaye artırımından elde edilecek fonun 14,6 milyon TL’sinin yeni şube satın almalarda ve açılışlarında, 27,5 milyon TL’sinin yeni şube açılış maliyetleri, hazır şube satın almaları ve ticari mal niteliğindeki gıda ve ambalaj malzemeleri satın almalarında kullanılmasının planlandığı açıklandı.

ENJSA – EPDK kararı ile elektrik dağıtım şirketleri için 2021 – 2025 tarife döneminde düzenlemeye tabi varlık tabanına uygulanacak reel makul getiri oranı ile yatırım harcamaları itfa süresinin açıklanması kapsamında, karara göre vergi öncesi reel menkul getiri oranı değeri %13,11 (2018-2020:%14,60) ve yatırım harcamaları itfa süresi 10 yıl olarak belirlendiği açıklandı.

FADE – Bitkisel ve Hayvansal Üretim payındaki çalışmaların devam ettiği, hayvan çiftliği yatırımı kapsamında küçükbaş hayvan sayısının %100 kapasite sayısı olan 1.000 adete ulaştığı açıklandı.

FONET – Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 36 Ay Süreli SBYS Hizmet Alımı İhalesinin 5,1 milyon TL bedel ile şirketin kazandığı ve sözleşme imzalama aşamasına geçileceği açıklandı.

GEDIK & INVEO – HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin kurulması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.

GLYHO – Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc, ortağı Balearia Group’un Valencia Limanı’nın kruvaziyer liman ve feribot operasyonlarına ilişkin 35 yıl süre ile işletilmesine yönelik bir imtiyaz sözleşmesine hak kazandığı açıklandı.

HUBVC – Şirketin sermayesinin %100’ne sahip olduğu STRS Teknoloji’nin 18,9 milyon TL tutarındaki sermayesinin artırılarak 22 milyon TL’ye yükseltilmesine şirketin sermaye artışına 3,1 milyon TL iştirak etmesine 3,1 milyon TL karşılığında 3.128.863 adet primsiz nama yazılı pay edinilmesine, iştirak edilecek 3,1 milyon TL’nin 1.532.863 adet paya karşılık gelen 1,5 milyon TL’lik kısmının nakden taahhüt edilmesine ve TL veya karşılığı olan yabancı para olarak ödenmesine ve 1.596.000 adet paya karşılık gelen 1,6 milyon TL’lik kısmının ise  Şirket bağlı ortaklığına daha önceden verdiği 1,6 milyon TL sermaye avansının sermayeye dönüştürülerek karşılanmasına karar verildiği, 1,6 milyon TL’lik nakdi sermaye taahhüdünün nakden ödendiği açıklandı.

ISCTR – 200 gün vadeli 400 milyon TL tutarında bono ihracı için çalışmalara başlandığı açıklandı.

KONTR – Meram EDAŞ Sorumluluk Alanı içerisinde Kimyasal Enerji Depolama İşi’nin 380.000 dolar bedelle şirketin uhdesinde kalması kapsamında, projenin imza sürecinin tamamlandığı açıklandı.

MEGAP – Şirketin B grubu paylarından, sermayenin %15,13’üne karşılık gelen 4.000.000 adede kadar olan kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin olarak, pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

OSTIM – Sermaye artırım işlemlerin ile ilgili süreçlerin yürütülmesi konusunda aracı kurum ile Aracılık Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

PKENT – Şirketin Vonresort Abant Otel Kapasite Artışı Projesi ilgili olarak Çevrim İçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi  üzerinden sunulan Proje Tanıtım Dosyasının incelendiği ve Valilik kararı ile ‘’ÇED Gerekli Değildir” kararı verildiği açıklandı.

PEKGY – Hasan Peker tarafından şirket sermayesinde sahip olduğu 67.497.122 adet payın borsada satılmasına, 34.502.877 adet payın Borsa’da işlem gören nitelikte paya dönüştürülmesi  kapsamında yapılan pay satış bilgi formu SPK tarafından olumlu karşılandı.

Ayşegül Peker tarafından şirket sermayesinde sahip olduğu 40.000.000 adet payın Borsa’da işlem gören nitelikte paya dönüştürülmesi ve sonrasında Borsa’da satışına ilişkin yapılan Pay Satış Bilgi Formu’nun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

RTALB – Şirket tarafından geliştirilen ve Covid-19 pandemisinin tanı sürecinin ilk aşamasında kullanılan MagicPrep kitinin test çalışmalarının tamamlanarak Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi kaydının gerçekleştirildiği açıklandı.

SASA – Adana’da yatırım bedeli yaklaşık 935 milyon dolar olan ve 1.500.000 ton/yıl kapasiteli PTA Üretim Tesisi Yatırımı yapmak amacıyla hazırlanan ÇED Raporunun Bakanlık tarafından onaylandığı açıklandı.

İthalatta Korunma Önlemleri Tebliği ile açılan soruşturma sonucunda Polietilen Tereftalat Cips ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük getirildiği, Cumhurbaşkanı Kararına göre ek mali yükümlülük birinci yıl 60 dolar/ton, ikinci yıl 58 dolar/ton ve üçüncü yıl 56 dolar/ton şeklinde belirlendiği açıklandı.

SEKFK – SPK tarafından kesilen 134.166 TL’lik para cezasının iptali için açılan davanın mahkeme tarafından reddedildiği ve yapılan temyiz başvurusunun da Danıştay tarafından reddedildiği açıklandı.

61 gün vadeli 21,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

Şirket tarafından EGCYH ve EGCEY şirketlerinin genel kurul toplantılarının iptali açılan davanın istinaf yolu açık olmak üzere reddedildiği açıklandı.

SNKRN – Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ural Aüzüm’e ait  ve  Şirket’in 7,8 milyon TL sermayesinin % 4,77’sine karşılık gelen 370.000 adet A grubu   imtiyazlı payların Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çobanoğlu’na 1,3 milyon TL ile devredilmesine karar verildiği açıklandı.

TKURU – Borsa tarafından şirket paylarına 15 Şubat’a kadar tek fiyat işlem yöntemi, internet emir yasağı ve emir değiştirme tedbiri getirildi.

SNGYO – Şirketin sahip olduğu Muğla Marmaris’teji taşınmazların, SPK’nın Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde kısmi bölünmesi suretiyle, paylarının tamamının şirkete ait olan yeni bir gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar verildiği açıklandı.

VAKBN – 91 gün vadeli 553,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

VESTL – Şirketin İspanyol enerji şirketi Iberdrola’nın uluslararası elektrikli araç şarj cihazları projesi için açtığı ihaleyi kazandığı, projenin 3 tedarikçisinden biri olmak üzere Iberdrola ile anlaşma imzalandığı açıklandı.

YKBNK – 84 gün vadeli 277,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

284 milyon dolar ve 440,5 milyon euro olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlanmasına ek olarak ilave katılım kapsamında bankaca sağlanan sendikaston kredisi tutarının 334 milyon dolar ve 440,5 milyon euro olduğu açıklandı.

CEMAS – Zafer Beken tarafından 2,23 – 2,25 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,95’e geriledi.

CELHA & DOHOL – DOHOL tarafından 16,21 – 16,87 TL fiyat aralığından 55.000 adet CELHA payı satılrıeken, DOHOL’ün CELHA’daki payı %70,65’e geriledi.

DAGI – Mahmut Nedim Koç tarafından 7,98 – 8,01 TL fiyat aralığından 995.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %38,96’ya geriledi.

ERSU – Akman Holding tarafından 5,08 TL fiyattan 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,40’a yükseldi.

IEYHO – Turgut Işık Mahdumları Gayrimenkul tarafından 1,22 – 1,24 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,02’ye yükseldi.

MARTI – Yakın Madencilik tarafından 3,00 – 3,18 TL fiyat aralığından 513.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,91’e yükseldi.

METRO – Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,99 – 2,14 TL fiyat aralığından 18.815.382 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

MEPET – Metro Avrasys Investment Georgia tarafından 3,33 – 3,41 TL fiyat aralığından 270.000 adet alış ve 571.365 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

MERIT & NTHOL – NTHOL tarafından 74,25 TL fiyattan 29.150 adet MERIT payı satılırken, NTHOL’ün MERIT’teki payı %53,64’e geriledi.

OLMIP – I.P. Contanier Holdings tarafından 7,30 – 7,74 TL fiyat aralığından 165.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %93,39’a geriledi.

SEKFK & SKBNK – SKBNK tarafından 4,30 – 4,36 TL fiyat aralığından 190.000 adet SEKFK payı satılırken, SKBNK’nın SEKFK’daki payı %50,27’ye geriledi.

TAVHL – Ninety One UK tarafından 17,05 TL fiyattan 409.007 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,00’a yükseldi.

TCELL – Imtıs Holding tarafından 15,25 TL fiyattan 110.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %19,80’e geriledi.

TDGYO – Burak Sözübir tarafından 12,00 – 12,35 TL fiyat aralığından 462.924 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,70’e yükseldi.

CASA – Şirket sermayesi 4,9 milyon TL’den %137,39 oranında tahsisli olarak 6,7 milyon TL artışla 11,6 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here