Zorlu Enerji’de esas sözleşme tadili

0
102

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş, esas sözleşme tadiline ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizce bir yandan faaliyetlerimizin verimli olarak yürütülmesi sağlanmaya çalışılırken, diğer yandan borç ve özkaynak dengesini sağlıklı bir şekilde tutarak Şirket karının ve piyasa değerinin artırılması hedeflenmekte olup, bu kapsamda yatırımlarımız da göz önüne alınarak yapılan değerlendirme neticesinde mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına,
bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18. maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde şirketimiz mevcut 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 6.000.000.000 TL’ye artırılmasına, bu çerçevede şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline,
tavan artırımına ilişkin süreç devam ederken şirketimizin çıkarılmış sermayesinin mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına, hedeflenen %100’e kadar bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların miktarına, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatına, ihraç edilecek payların satış yöntemini içeren sermaye artırımı kararının şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarının açıklanmasını takiben yönetim kurulumuzca değerlendirilerek karara bağlanmak suretiyle kamuya açıklanmasına, iş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here